Podatek od zakupu działki – co trzeba wiedzieć?

Podatek od zakupu działki – co trzeba wiedzieć?

Decydując się na zakup działki, należy uwzględnić formalności i koszty związane z inwestycją. Do takich zaliczają się między innymi podatek od zakupu działki oraz ewentualne koszty notarialne przy zakupie działki. Są to czynności konieczne i nie sposób ich pominąć. Należy zatem przed zakupem dowiedzieć się, jak powinna wyglądać procedura zakupu działki i jakie są koszty z tym związane. 

Podatek od zakupu działki – PCC

PCC to podatek od czynności cywilnoprawnych. Wynosi 2 % i jest obliczany na podstawie ceny nieruchomości wpisanej w akt nabycia nieruchomości. Jest obowiązkową formą podatku w przypadku zakupu działki od osoby fizycznej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że cena, po której nabywamy działkę, nie powinna być zbyt niska. Dotyczy to zaniżania ceny ziemi w momencie podpisywania aktu notarialnego lub zakupu po okazyjnej cenie. Urząd Skarbowy ma 5 lat na sprawdzenie, czy podatek od zakupu działki został odprowadzony, a w sytuacji, kiedy uzna, że uiszczona kwota była zbyt niska, może wezwać do zapłaty wyższej sumy wraz z odsetkami. Trzeba brać pod uwagę, że często kontrole Urzędu Skarbowego rozpoczynają się przed upływem 5 lat, co skutkuje dość wysoką naliczoną kwotą do zapłaty. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest podać w akcie notarialnym wartość rynkową działki, a następnie odprowadzić od niej podatek. Zapobiegnie to nieprzyjemnym niespodziankom po latach.

Polecamy również  Kuchnie, które zachwycą Cię swoim stylem!

Podatek od zakupu działki – VAT

W odróżnieniu od podatku PCC podatek VAT jest obowiązkowy w momencie zakupu działki od przedsiębiorcy będącym czynnym podatnikiem VAT. Wtedy kupujący musi odprowadzić podatek VAT, zamiast podatku PCC. Jeśli cena ziemi jest podana w wysokości brutto, to podatek VAT wliczony jest już w cenę zakupu. Natomiast w przypadku ceny netto, należy liczyć się z tym, że konieczne będzie doliczenie podatku wynoszącego 23 %. Warto o tym pamiętać i dopytać sprzedającego, czy cena działki jest w wysokości netto. 

Podwójne opodatkowanie – jak uniknąć?

Nabywając działkę, zawsze trzeba odprowadzić podatek od zakupu działki. W momencie sporządzania umowy u notariusza ważne jest poinformować czy sprzedający jest przedsiębiorcą. Zapewni to uniknięcie podwójnego opodatkowania. W takim wypadku notariusz nie pobiera PCC. Podpisując akt notarialny, podatek należy zapłacić notariuszowi. Dzięki temu nie trzeba odwiedzać Urzędu Skarbowego.

Koszty notarialne przy zakupie działki – ile wynoszą?

Poza kosztami zakupu trzeba uwzględnić koszt notariusza przy zakupie działki. Koszty notarialne obejmują:

 • Taksę notarialną – czyli inaczej wynagrodzenie notariusza. Wynagrodzenie notariusza jest zależne od wartości działki. Przy czym należy też dowiedzieć się, czy taksa notarialna zawiera podatek VAT, wynoszący 23 %. Jeśli nie, również ten podatek należy doliczyć i pokryć koszty.
 • Odpis aktu notarialnego – wynosi około 6 zł od każdej strony,
 • Założenie księgi wieczystej – koszt wynosi 100 zł.
 • Wpis prawa własności do księgi wieczystej – 200 zł.
Polecamy również  Zapewnij bezpieczeństwo swojej posesji dzięki kamerom monitoringu

Dodatkowo obowiązuje opłata sądowa w wysokości 200 zł za wniosek o wpis do księgi wieczystej. Dotyczy ona osób posiadających hipotekę. 

Podatek od zakupu działki – gdzie i kiedy go zapłacić?

W momencie sporządzania aktu notarialnego podatek VAT lub podatek od czynności cywilnoprawnych uiszcza się u notariusza, który zobowiązany jest przekazać konieczne informacje do Urzędu Skarbowego. Jednak istnieją pewne wyjątki, w których nie korzysta się z usług kancelarii notarialnych. Takim wyjątkiem jest zawarcie umowy pożyczki z członkiem rodziny. Wtedy kupujący samodzielnie musi dokonać zapłaty podatku PCC do 14 dni od zawarcia umowy. Ważne jest, żeby dopilnować tego terminu, ponieważ Urząd Skarbowy przez 5 lat może dokonać przeprowadzenia kontroli. Niedostosowanie się do przepisów podlega bardzo wysokiej karze, o czym warto pamiętać. Także należy mieć na uwadze, że kontroli podlegają zapłacone stawki za realną wartość działki. Pozwoli to uniknąć naliczaniu odsetek przez Urząd, który może uznać cenę działki za zaniżoną. 

Jakie dokumenty są potrzebne przy sporządzaniu aktu notarialnego?

Niezależnie od tego, w jakiej formie podpisana zostanie umowa kupna działki, finalnie cały proces kończy się sporządzeniem aktu notarialnego. Potrzebne w tym przypadku są dokumenty:

 • dowód tożsamości kupującego,
 • dowód tożsamości sprzedającego,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
 • wypis z rejestru gruntów,
 • numer księgi wieczystej,
 • akt własności działki.

Sporządzenie aktu własności chroni zarówno kupującego, jak i sprzedającego. Przeniesienie własności następuje w sposób zgodny z prawem, co jest bezpieczne dla obu stron. 

Polecamy również  Zabezpiecz swoje mieszkanie przed włamaniem!

Decydując się na zakup działki, zawsze trzeba pamiętać o uiszczeniu podatku. W przypadku umowy podpisanej samodzielnie, bez udziału notariusza, należy pamiętać o terminie zapłaty. Natomiast mając wątpliwości odnośnie umowy, warto sporządzić ją u notariusza, który ostatecznie będzie musiał sporządzić akt notarialny. To bezpieczna forma, pozwalająca powierzyć resztę czynności kancelarii. Dzięki temu nie trzeba osobiście odwiedzać Urzędu Skarbowego, co pozwala zaoszczędzić na czasie.

Tekst napisany z wykorzystaniem źródeł z: https://aninbud.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *