Jak odrolnić działkę? Najważniejsze wskazówki

Jak odrolnić działkę? Najważniejsze wskazówki

Pojęcia działka rolna i działka budowlana często przewijają się w rozmowach o planowanych inwestycjach. Są one pod tym względem szczególnie ważne, i to określenie które pasuje do naszego terenu determinuje możliwość wznoszenia na niej budynku – niezależnie czy jest to budynek mieszkalny, czy komercyjny. A zatem jeżeli jesteśmy właścicielami, bądź zamierzamy kupić działkę rolną, a chcemy ją przeznaczyć pod zabudowę koniecznie musimy ją przekształcić w działkę budowlaną. Warto zatem zadać podstawowe pytanie: jak odrolnić działkę? Zagadnienie to poruszono w poniższym artykule.

Czym jest odrolnienie działki?

Odrolnienie działki to inaczej jej przekształcenie w działkę budowlaną. Chociaż bardzo często na terenie tym nie odbywa się produkcja rolna, to jednak pojęcie to oznacza wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej. To właśnie dzięki temu możliwa jest zmiana przeznaczenia działki. Z kolei gdy na gruncie tym znajdują się budynki, możliwe stanie się korzystanie z nich w nierolniczym charakterze. Jeżeli chcemy wznieść jakikolwiek budynek na działce rolne musimy zacząć od wszczęcia procesu jej odrolnienia, w innym przypadku nie uzyskamy zgody na przeprowadzenie inwestycji.

Ile kosztuje odrolnienie działki?

Przekształcenie działki rolnej może okazać się dla wielu osób nie lada wyzwaniem, szczególnie pod względem finansowym. Bowiem jeżeli rozpoczynamy proces odrolnienia musimy liczyć się z poniesieniem kosztów z tym związanych. To jaka będzie dokładnie ich wysokość uregulowane zostało w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995 Nr 16 poz. 78). Jeżeli wiemy jaka jest dokładnie powierzchnia działki oraz, jaka jest jej klasa na podstawie tabeli przedstawionej w tym akcie prawnym możemy samodzielnie obliczyć ile będzie nas kosztowało odrolnienie działki.

Polecamy również  Jak zbudować samodzielnie wedzarnię ogrodową

Ile trwa odrolnienie działki?

Odrolnienie działki to proces, który co do zasady trwa do 1 miesiąca. W niektórych przypadkach może się on wydłużyć nawet do 2 miesięcy. Oczywiście jest to przewidywany czas w sytuacji, gdy wraz z wnioskiem złożymy wszystkie wymagane dokumenty. Aby więc skrócić ten czas do minimum warto zapoznać się wcześniej z informacji, co dokładnie należy dołączyć do wskazanego wniosku.

Ponadto należy podkreślić, iż od decyzji o odrolnieniu działki można się odwołać. Tym samym całkowity czas omawianej procedury ulegnie wydłużeniu.

Jak przebiega proces odrolnienia działki?

Odrolnienie działki zapoczątkowuje zmianę przeznaczenia gruntu. Jest to proces, który należy pomyślnie zakończyć, aby możliwe było rozpoczęcie budowy, np. budynku mieszkalnego. Początkowo należy wskazać osoby, które uprawnione są do omawianego rozpoczęcia procesu odrolnienia działki, a wśród nich wyróżnia się:

– właściciela gruntu;

– posiadacza samoistnego;

– zarządca lub użytkownik gruntu;

– użytkownik wieczysty lub dzierżawca gruntu.

To, jaki wniosek zostanie złożony zależy, czy gmina w której położona jest działka dysponuje planem zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Jeżeli tak, to koniecznie jest złożenie wniosku o wprowadzenie w nim zmian. Jeżeli jednak nie, to do właściwego urzędu gminy (jedna z wyżej wymienionych, uprawnionych osób) składa wniosek o wydawanie warunków zabudowy dla nieruchomości. To właśnie na tej podstawie działka zostanie określona jako grunt przeznaczony na inne cele niż rolnicze.

Odlesienie działki – podstawowe informacje

Oprócz odrolnienia działki, możemy spotkać się z sytuacją, kiedy konieczne będzie jej odlesienie. Określenie to oznacza wyłączenie z produkcji leśnej danego gruntu. Podobnie jak we wcześniej omówionym przypadku, tak i tutaj, zagadnienie to regulowane jest ustawą z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Polecamy również  Jak wybrać odpowiednią ziemię i podłoże do ogrodu?

Odlesienie działki to również proces, który wymaga złożenia odpowiednich dokumentów do właśiwych organów administracji publicznej. Ponadto w tym przypadku również musimy liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów takiego przedsięwzięcia. Jeżeli więc na zalesionym gruncie chcemy zrealizować inwestycję budowlaną, musimy dopełnić szereg formalności, dzięki którym uzyskamy na to zgodę.

Przekwalifikowanie działki (niezależnie czy rolnej, czy zalesionej) wiąże się z rozpoczęciem procedury, która może zakończyć się decyzją odmowną. Chociaż mamy możliwość złożenia odwołania, to jednak należy liczyć się z możliwością, że i to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Ponadto zanim przystąpimy do tej czynności, warto oszacować koszty, jakie będą z tym związane. Bowiem w przypadku, gdy dopiero chcemy nabyć działkę rolną, na której w przyszłości ma stanąć budynek, będzie to dobry argument do negocjacji ceny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *