Regulamin


INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma F.H.ATI-KA z siedzibą w Ul. Dzieci Warszawy 27a/58 ,NIP 5222983939 , REGON 143189200 prowadząca sprzedaż detaliczną , hurtową, stacjonarną oraz za pośrednictwem sieci internetowej.

2. Sklep Meble Ramadan realizuje zamówienia na terenie Europy.

3. Działalność ta odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest skierowana do użytkowników indywidualnych oraz firm.

4. Ceny towarów w ofercie Sklepu Meble Ramadan ujęte są w polskich zł.

5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto. Wiążąca dla stron transakcji jest cena podana przy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez naszych sprzedawców. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od realizacji transakcji kiedy cena podana w sklepie jest błędna, wynikająca z pomyłki podczas aktualizacji systemu.

6. Sklep Meble Ramadan zastrzega sobie prawo do ustalania ceny dostawy towaru po złożeniu zamówienia przez kupującego, ze względu na zróżnicowanie gabarytów, wagi produktów pracownicy sklepu nie są w stanie poprawnie naliczyć należności za wysyłkę. Koszt wysyłki jest potwierdzany mailowo przez naszych sprzedawców. Po potwierdzeniu należy dokonać przelewu doliczając koszt wysyłki.

7. Zakładając konto na naszej stronie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych podejmowanych przez nasz sklep oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

8. Poniższa informacja o prawach konsumenckich dotyczy osób fizycznych, które zakupią towar i otrzymają go wysyłkowo. Nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, firm oraz innych podmiotów obrotu gospodarczego, którzy na towar otrzymali fakturę VAT. Nie dotyczy również osób fizycznych, którzy dokonali zakupu w siedzibie firmy. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupujący może zrezygnować w drodze odstąpienia od umowy z towaru zakupionego wysyłkowo bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem musi być przesłane za pośrednictwem dowolnej firmy wysyłkowej (Poczta Polska, firmy kurierskie) lub dostarczone osobiście na adres firmy. Koszty wysyłki zwracanego towaru ponosi Kupujący. Zwracany towar musi być wolny od wad, firmowo zapakowany, nieużywany i w całości. W takim przypadku towar jest składowany w siedzibie sprzedawcy do odbioru osobistego przez okres 3 miesięcy, może być również odesłany nabywcy na jego koszt. Zwrot zapłaty nie obejmuje kosztów wysyłki do nabywcy ani też od nabywcy i kosztów poniesionych przez sprzedawcę z tytułu płatności kartą. Zwrot zostanie przekazany na rachunek bankowy nabywcy, którego dane należy przekazać pisemnie w przesyłce, w terminie 5 dni roboczych od dnia uznania poprawności procedury zwrotu, czyli otrzymania kompletu dokumentów wraz ze spełniającym powyższe warunki towarem. Zwrot towaru na specjalne zamówienie, który będzie zgodny z zaakceptowanym wzorem nie przysługuje.

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1 . Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub adresu mailowego, umożliwiającego potwierdzenie złożonego zamówienia. Momentem zawarcia umowy kupna ­ sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia odbioru przesyłki. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić .

2. Czas realizacji wynosi od 1 do 7 dni roboczych. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia telefonicznie lub drogą mailową i podejmuje decyzje o dalszej realizacji (wydłużenie czasu lub anulowanie zamówienia).

3. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT.

4. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. W takiej sytuacji Klient zawsze jest informowany.

FORMY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

1. Zamówione towary dostarczane są zgodnie z wybraną przez Klienta opcją: firmą kurierską lub transportem oferowanym przez sklep Meble Ramadan

2.W przypadku nieodebrania przesyłki kupujący obciążony zostanie kosztami wysyłki i zwrotu do naszego magazynu.

3. Możliwe są następujące formy płatności:
- Przelewem rezerwujemy towar w naszym magazynie a po zaksięgowaniu wpłaty towar pakujemy i wysyłamy.
- Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w naszym sklepie.

REKLAMACJA

1. Podczas odbioru prosimy sprawdzić w obecności kuriera, czy przesyłka: opakowanie i zawartość, jest w stanie nienaruszonym. Jeżeli opakowanie jest naruszone lub widoczne są braki, prosimy spisać protokół szkody opisując szczegółowo zidentyfikowane zniszczenia oraz zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym. Odpowiedni formularz protokołu szkody jak list przewozowy posiada kurier. Jeżeli w momencie odbioru przesyłki stwierdzą Państwo, że jest ona uszkodzona zobowiązani są Państwo do zgłoszenia zastrzeżeń przewoźnikowi i protokólarnego ustalenia w jego obecności stanu przesyłki. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, żądanie ustalenia stanu przesyłki winno być zgłoszone przewoźnikowi niezwłocznie po ujawnieniu się szkody, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki (pracownika firmy kurierskiej). Tylko poprawnie wypełniony PROTOKÓŁ SZKODY uprawnia do reklamacji towaru.

3. Towary sprzedawane w naszym sklepie podlegają reklamacji z tytułu: odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności z umową.

4. Przedmioty przedstawione w ofercie Sklepu Meble Ramadan mogą różnić się od siebie, co wynika z technologii jak również może zaistnieć rozbieżność wynikła z indywidualnych ustawień monitora za które nie odpowiadamy. Elementy tylnych ścian mebli mogą posiadać większe odstępstwa, rysy, przebarwienia, co nie obniża jakościowej i wizualnej wartości przedmiotu. Fakt ten Kupujący przyjmuje do wiadomości jednocześnie akceptując ewentualne odstępstwa otrzymanego towaru od tego przedstawionego na fotografiach zamieszczonych w sklepie internetowym Meble Ramadan . Przesyłkę należy otworzyć i sprawdzić w obecności kuriera, podstawą rozpatrzenia reklamacji uszkodzonego przedmiotu jest protokół sporządzony w chwili odbioru przesyłki spisany wraz z kurierem. Protokół zawiera opis uszkodzeń datę i czas dostawy. Przyjęcie przesyłki, podpisanie odbioru bez zastrzeżeń przez odbiorcę powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytuł szkody powstałej w transporcie. Każdy wysłany przez nas przedmiot jest nowy, sprawdzony przed wysłaniem i bardzo starannie spakowany.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna ­ sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem od momentu złożenia przez klienta zamówienia.

2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna ­ sprzedaży między Sklepem Meble Ramadan a Kupującym strony zobowiązują się załatwić w drodze ugody , a w przypadku jej nieosiągnięcia poddawać rzeczowo właściwym sądom powszechnym.

3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna - sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

4. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.